Nederland en glasvezel.

Tegenwoordig is snel internet niet langer een luxe, maar een noodzaak. Nederland, een land dat bekend staat om zijn progressieve benadering van technologie, heeft een cruciale rol gespeeld in het wereldwijde telecommunicatie landschap. Glasvezel is hier een belangrijk onderdeel van.

De wortels van de uitrol van glasvezel in Nederland kunnen worden teruggevoerd tot eind 20e eeuw. Op dat moment werd de overgang van traditionele koperen telefoonnetwerken naar geavanceerdere glasvezelnetwerken ingezet. Deze transformatie werd gedreven door de groeiende vraag naar snellere en betrouwbaardere internetverbindingen, evenals door vooruitgang in de telecommunicatietechnologie.

Jaren 90 – De geboorte van glasvezelnetwerken

De jaren 90 markeerden de eerste significante stappen richting glasvezelinfrastructuur in Nederland. Telecommunicatiebedrijven zoals KPN (Koninklijke PTT Nederland) begonnen te experimenteren met glasvezeltechnologie, zij het op kleine schaal. Deze initiële inspanningen legden de basis voor de bredere breedbandrevolutie die nog zou komen.

Begin jaren 2000 – glasvezel breidt zich uit

Het begin van de jaren 2000 was een cruciaal keerpunt voor de uitrol van glasvezel in Nederland. KPN lanceerde in 2000 zijn “Bitstream”-programma, gericht op het leveren van snelle internettoegang via glasvezelverbindingen. Dit initiatief speelde een belangrijke rol in het uitbreiden van het bereik van glasvezelnetwerken buiten stedelijke gebieden en naar buitenwijken.

2000s – Opkomst van onafhankelijke glasvezelaanbieders

Naast gevestigde bedrijven zoals KPN, ontstonden in de jaren 2000 onafhankelijke glasvezelaanbieders. Deze nieuwkomers, zoals Reggefiber (later overgenomen door KPN) en CIF (Coöperatieve Internet Federatie), concentreerden zich op het aanleggen van glasvezelnetwerken in onderbelichte gebieden (grotendeels buiten de Randstad), bevorderden de concurrentie en verlegden de grenzen van de glasvezeldekking.

2010s – Versnelde uitrol van glasvezel

De jaren 2010 zagen we een stijging in de inspanningen voor glasvezeluitrol, gedreven door een mix van overheid incentives en particuliere investeringen. Initiatieven zoals het  ‘Glasvezel tot aan het huis’ DFMopGlas, Glasvezelbuitenaf (FttH) programma hadden als doel glasvezelverbindingen te bieden aan elk huishouden in Nederland, ongeacht hun locatie. KPN en Ziggo voerden een felle strijd om de uitrol van glasvezel tegen te houden.

2020s – Gigabit samenleving

Het jaar 2020 was de ommekeer waarin Nederland echt een ‘Gigabit samenleving’ werd, waarbij hoge snelheden via glasvezelverbindingen de norm zijn geworden. Gigabitsnelheden zijn steeds toegankelijker voor Nederlandse burgers, wat naadloos streamen, online gamen, thuiswerken en de verspreiding van IoT-apparaten mogelijk maakt.

Uitdagingen en toekomstperspectieven

Hoewel Nederland enorme vooruitgang heeft geboekt in de uitrol van glasvezel, blijven er uitdagingen bestaan. De kosten die verbonden zijn aan het leggen van glasvezelkabels in landelijke en minder dichtbevolkte gebieden vormen nog steeds een obstakel. Daarnaast is het klantproces van de glasvezeluitrol nog niet optimaal. Er zijn veel verschillende partijen actief in het gehele proces, waardoor de consument met meerdere partijen moet communiceren en op verschillende momenten thuis moet zijn. Omdat het gaat om aanleg van een nieuw netwerk, waarbij vergunningen vanuit gemeenten of toestemming van de VVE’s een rol spelen, neemt het proces in de meeste gevallen enkele maanden in beslag. We verwachten dat eind 2026 de glasvezeluitrol klaar is en iedereen in Nederland toegang heeft tot een glasvezelverbinding. Daarna barst de strijd om nieuwe klanten waarschijnlijk pas echt los om de gemaakte kosten voor het aanleggen van de glasvezel te compenseren. Het belooft de komende jaren dus wederom een interessante tijd te worden in de Telecom sector, zowel tijdens de laatste fase van de glasvezeluitrol als de periode daarna.

Deel dit bericht